Đối tác tuyển dụng – Magic

Giới thiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Magic Edu đã cùng doanh nghiệp hợp lực đào tạo và phát triển đội ngũ lập trình viên, đáp ứng nhu cầu nhân sự CNTT cho Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Tới hết 2021, Magic Edu đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trong ngành CNTT ở đa dạng lĩnh vực hoạt động như phần mềm, hệ thống thông tin, blockchain, automotive, trí tuệ nhân tạo… xây dựng hệ sinh thái đào tạo – tuyển dụng, mang lại những giá trị thực tiễn cho cả doanh nghiệp, nhà trường và học viên:

– Học viên được rút ngắn thời gian đào tạo, tập trung vào phát triển các kỹ năng cần thiết và năng lực tự học suốt đời

– Doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá đúng năng lực và thái độ của ứng viên

Hoạt động của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Magic Edu trong các hoạt động:

– Cử chuyên gia có trình độ cao tham gia trực tiếp vào đào tạo – trong vai trò Mentor – Cố vấn chuyên môn học tập, hỗ trợ học viên thực hiện nhiệm vụ theo quy trình cố vấn của Magic Edu.

– Cử chuyên gia tham gia xây dựng học liệu cho các chương trình đào tạo tại Magic Edu, đảm bảo đầu ra bám sát, đáp ứng chuẩn mực tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như phù hợp với xu hướng phát triển năng lực của lao động ngành phần mềm trên thị trường quốc tế.

– Cam kết tạo điều kiện cho học viên Magic Edu tham gia thực tập trong quá trình đào tạo và cam kết tuyển dụng học viên đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của đơn vị.

DOANH NGHIỆP THAM GIA HỆ SINH THÁI